Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” jest instytucją autorską, założoną pod koniec lat 70. Galeria "Gardzienice" działa przy Ośrodku od ponad 20 lat. Główną przestrzenią wystawienniczą galerii są piwnice przy ulicy Grodzkiej 5a. Warto tu zajrzeć spacerując uliczkami Starego Miasta. Dodatkowo w kompleksie pałacowo-parkowym w Gardzienicach odbywają się spektakle oraz wystawy multimedialne. 

ul. Grodzka 5a
20-112 Lublin

+48 81 532 98 40
www.gardzienice.art.pl
office@gardzienice.art.pl