Galerie

ul. Bernardyńska 14a20-950 Lublintel. +41 81 532 08 53www.mdk2.lublin.plpoczta@mdk2.lublin.eu ...

Działalność TPST ma na celu popularyzowanie wśród społeczeństwa zamiłowania do sztuk pięknych, upowszechnianie kultury w Lublinie. Przy Bramie Grodzkiej na Starym Mieście organizowane są wystawy członków Towarzystwa oraz zaproszonych artystów. Ekspozycje najczęściej dotyczą malarstwa, rzeźby, instalacji, fotografii oraz gobelinu. Część wernisaży urozmaicają koncerty muzyczne. ul. Grodzka 34/3620-112 Lublin+48 81 532 28 31www.tpsp-lublin.pltpsp.lublin@gmail.com ...

ul. Krakowskie Przedmieście 6220-076 Lublin+48 81 53 268 57www.zpap-lublin.plgaleriaartlublin@gmail.com ...

ul. Peowiaków 1220-007 Lublin tel. 502 174 209www.artbrut.lublin.pl ...

ul. Grodzka 1920-112 Lublin+48 602 300 379www.galeriamichalowski.plbart.michalowski@wp.pl ...

Funkcjonuje w ramach Centrum Kultury w Lublinie. Jej twórcy starają się przedstawić sztukę współczesną za pomocą nowych form. "Biała" prowadzi swoje archiwum, zawierające dokumentacje wystaw, publikacje o sztuce, pisma artystyczne i filmy; publikuje również katalogi. W Galerii zorganizowano ok. 400 wystaw i spotkań, a także szereg projektów, m.in. Młode Forum Sztuki, Nowe przestrzenie sztuki lat 90-tych, Podwórko sztuki. ul. Peowiaków 1220-016 Lublin+48 81 466 61 39www.biala.art.plbiala@ck.lublin.pl ...

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” jest instytucją autorską, założoną pod koniec lat 70. Galeria "Gardzienice" działa przy Ośrodku od ponad 20 lat. Główną przestrzenią wystawienniczą galerii są piwnice przy ulicy Grodzkiej 5a. Warto tu zajrzeć spacerując uliczkami Starego Miasta. Dodatkowo w kompleksie pałacowo-parkowym w Gardzienicach odbywają się spektakle oraz wystawy multimedialne. ul. Grodzka 5a20-112 Lublin+48 81 532 98 40www.gardzienice.art.ploffice@gardzienice.art.pl ...

Nazwa galerii nawiązuje do przestrzeni wzmagającej czujność, gdzie na każdym kroku odkrywamy coś nowego i wyostrzamy zmysły. Ważnym elementem działalności galerii jest sztuka performance – co roku organizuje festiwal Performance Platform Lublin, a także prowadzi działalność wydawniczą dotyczącą tej dziedziny sztuki. Główna siedziba:ul. ks. J. Popiełuszki 520-052 Lublin Galeria Labirynt 2 (Lublin, ul. Grodzka 3)Galeria Labirynt | Plaza (Lublin, ul. Lipowa 13 / wejście od ul. Ofiar Katynia) +48 81 466 59 20www.labirynt.comgaleria@labirynt.com ...

Historia Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego sięga lat 30. XX w. Jednym z pierwszych jego członków był Edward Hartwig - jeden z najbardziej znanych na świecie fotografików polskich. Obecnie wystawy fotografii organizowane przez Towarzystwo można oglądać Pałacu Parysów przy ulicy Przechodniej 4 (II piętro).  Galeria LTFPałac Parysów,ul. Przechodnia 4 Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwigaul. Dolna Panny Marii 320-010 Lublinwww.ltf.org.pl ...

Nadzorowana przez Centrum Spotkania Kultur, jedyna taka, plenerowa galeria w Lublinie. Poprzez swoją formę ma zachęcać mieszkańców do aktywniejszego udziału w kulturze. Galeria funkcjonuje od 2014 r. Kuratorem i inicjatorem wystaw jest profesor Leszek Mądzik, reżyser teatralny, scenograf, założyciel Sceny Plastycznej KUL. Zapraszamy na spacer wzdłuż Ogrodu Saskiego. al. Racławickie - Ogród Saski Centrum Spotkania KulturPlac Teatralny 120-029 Lublin +48 81 441 56 70www.spotkaniakultur.com ...