zielony, długość 43 km

Przebieg: Lublin (Zalew Zemborzycki) - Las Dąbrowa - Prawiedniki - Las Mętowski - Las Krępiecki - Wierzchowiska - Mełgiew Podzamcze – Minkowice PKP

Duże walory rekreacyjno - przyrodnicze umożliwiają poznanie zachodniego brzegu Zalewu Zemborzyckiego, doliny Bystrzycy oraz ciekawych obszarów leśnych na Płaskowyżu Świdnickim. Na trasie znajduje się rezerwat leśny Wierzchowiska, chroniący żyzny, stary las grądowy z wiekowymi dębami szypułkowymi. Na uwagę zasługują zespoły dworsko-pałacowe w Wierzchowiskach oraz Mełgwi.