Położony na wzgórzu kościół, został wzniesiony przez karmelitów trzewiczkowych w połowie XVIII wieku, w miejscu drewnianej kaplicy. Autorem projektu był Paweł Antoni Fontana, architekt rodziny Sanguszków.

W 1835 roku, kościół przeszedł w ręce ojców bonifratrów, którzy założyli tu szpital pw. św. Jana Bożego, działający do dnia dzisiejszego. W 1969 roku do kościoła powrócili karmelici.

Kościół został wybudowany w stylu późnego baroku. Fasada świątyni jest dwukondygnacyjna, jednoosiowa. Nad prostokątnym portalem znajduje się okno. Do kościoła przylega dzwonnica z jednym dzwonem, która posiada pilastry i gzymsy.

Wnętrze kościoła jest wyposażone w rokokowy ołtarz główny, rzeźbioną ambonę oraz zabytkowe organy.

U stóp wzgórza znajduje się kapliczka z figurą Matki Bożej, a obok kościoła Krzyż Powstańca z 1863 roku.