Budynek został wzniesiony w latach 1922-1923 według projektu lubelskiego architekta Ignacego Kędzierskiego.

W 1926 roku, kilka lat po założeniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jezuici założyli w gmachu Wydział Teologiczny tzw. Kolegium Bobolanum, w nawiązaniu do postaci Andrzeja Boboli, jezuity i jednego z katolickich patronów Polski. W 1929 roku uczelnia otrzymała prawa państwowe, umożliwiała zdobywanie stopni naukowych. Kształcili się w niej zarówno klerycy jezuiccy jak i przedstawiciele innych zakonów. Część studentów pochodziła z Niemiec, Rumunii i Łotwy.

W 1939 roku budynek przejęło wojsko niemieckie zamieniając go w szpital.

Po wojnie jezuici wrócili do budynku. W 1951 roku przenieśli się do Warszawy.

W budynku pozostał szpital wojskowy, który funkcjonuje do dziś.