24-02-22
31-07-22

W artykule znajdziesz potrzebne informacje dotyczące pomocy dla uchodźców z Ukrainy oferowanej w Lublinie.


Numer alarmowy dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli polską granicę i potrzebują pomocy: +48 533 391 569.


Na stronach internetowych Stowarzyszenia Homo Haber (www.hf.org.ploraz Urzędu Miasta Lublin (www.lublin.eu) znajdują się potrzebne informacje dotyczące noclegów, pomocy medycznej i żywnościowej, pomocy prawnej i psychologicznej, edukacji, placówek opiekuńczo-wychowawczych i działań edukacyjnych, zbiórek darów.

Noclegi:
- punkt recepcyjny: ul. Spokojna 4 w Lublinie, tel. 81 742 44 00 (czynny całodobowo),
- noclegi w mieszkaniach prywatnych: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 (sala czarna), poniedziałek – piątek, godz. 10.00-18.00,

Pomoc medyczna: infolinia (również w języku ukraińskim): +48 536 536 983,

Pomoc żywnościowa:
Kuchnia Brata Alberta przy ul. Zielonej 3 zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30 na zupę oraz po prowiant.
Paczki żywnościowe można otrzymać pod następującymi adresami: al. Zygmuntowskie 4 (poniedziałek – piątek godz. 9.00-15.00), ul. Popiełuszki 35A (poniedziałek – piątek godz. 12.00-17.00 oraz sobota godz. 10.00-12.00),

Pomoc prawna: Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa pod tel. 881 91 71 71,

Pomoc psychologiczna: Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, ul. Probostwo 6A przez całą dobę po polsku (tel. 733 588 900), po ukraińsku (poniedziałek – piątek godz. 15.00-19.00, tel. 575 983 457; sobota godz. 9.00-14.00, tel. 733 588 900 ul. Północna 125),

Praca: oferty pracy i informacje w języku ukraińskim są dostępne na stronie internetowej: www.praca-lublin-ukraina.pl.

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy: o nadanie numeru PESEL mogą się ubiegać uchodźcy, którzy dotarli do Polski po 24 lutego. Procedura nie dotyczy jednak wszystkich obywateli Ukrainy, a jedynie tych, którzy do Polski przybyli bezpośrednio z terytorium swojej ojczyzny. Numer PESEL uprawnia do uzyskania pomocy socjalnej oraz wszelkich innych świadczeń, nie jest jednak potrzebny do lekarza czy szkoły lub przedszkola. Więcej informacji: www.lublin.eu

 

PL PESEL info 01

PL PESEL info 02

UA PESEL info 01

UA PESEL info 02

PL Pomoc Ukrainie

PL Pomoc Ukrainie mini

UA Pomoc Ukrainie