Lublin był nie tylko świadkiem, ale również sprawcą wydarzeń kształtujących wolną Polskę. To właśnie tutaj 7 listopada 1918 roku powołano Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, a miasto przez pewien czas pełniło funkcję stolicy odradzającej się Polski. Stąd i z pobliskiego Świdnika, ruszyła lawina strajków -  Lubelski Lipiec '80, tu został utworzony pierwszy uniwersytet w Lublinie i zarazem pierwsza uczelnia otwarta w wolnej Polsce – Uniwersytet Lubelski, obecnie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Mając na względzie wkład naszego miasta w procesy wolnościowe, tegoroczne obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę Lublin świętuje pod hasłem Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność.

W niedzielę 26 sierpnia, rozpocznie się Letnie Studium Miasta. Podczas wydarzenia będzie można wziąć udział w otwartych wykładach. W tym roku uczestnicy przyjrzą się realizacjom jednego z najgłośniejszych tandemów architektonicznych powojennej Polski, Oskara i Zofii Hansenów. www.niaiu.pl/uss

Kolejnym wydarzeniem jest Dzień Solidarności i Wolności, obchodzony 31 sierpnia. Ważnym elementem programu będzie plenerowy koncert zespołu Bajm -  jubileusz 40-lecia grupy, muzyczna wędrówka przez historię artystów i miasta. www.lublin.eu

Na początku września odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Europejskiego Festiwalu Smaku - Polska 1918 - 2018. W tym roku posmakujemy kuchni międzywojennego Lublina, sięgniemy do unikalnych smaków i doświadczymy niezwykłej atmosfery tamtych czasów. W programie między innymi Jarmark Inspiracji, warsztaty kulinarne, wystawy i koncerty. www.europejskifestiwalsmaku.pl

Centrum Kultury w Lublinie od września zaprasza na interaktywną wystawę „100 lat lubelskiej przedsiębiorczości”. Poznamy stuletni dorobek lubelskich przedsiębiorców, zobaczymy, jak rozwijały się przemysł i rzemiosło. Ze względu na sposób ekspozycji odbiorcami mogą być zarówno dorośli, jak i dzieci. www.ck.lublin.pl

Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto” (7 września – 5 października) to największa prezentacja sztuki współczesnej na wschodzie Polski i jedna z najważniejszych w kraju. Opiera się na idei uwolnienia sztuki z budynku muzeum, na rzecz przestrzeni miejskiej. Tegorocznymi hasłami są „wzajemność” i „wolność”. Poprzez artystyczną manifestację wolności, instalacje będą nawiązywać do stulecia odzyskania niepodległości. www.opencity.pl

Jesienią mamy możliwość wzięcia udziału w koncertach patriotycznych „A to Polska właśnie” (10-11 listopada), organizowanych przez Filharmonię Lubelską im. Henryka Wieniawskiego. Poprzez muzykę, taniec, poezję i śpiew, doświadczymy najważniejszych wydarzeń z historii Polski. www.zpit.lublin.pl

Najważniejszym punktem obchodów Narodowego Święta Niepodległości będzie coroczny Narodowy Koncert Listopadowy. W ubiegłych edycjach występowali najwybitniejsi muzycy, laureaci konkursów muzycznych, m.in. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. W repertuarze koncertu znajdą się czołowe kompozycje polskiej muzyki klasycznej, melodie patriotyczne, a także utwory napisane przez lubelskich kompozytorów. www.kultura.lublin.eu

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” prowadzi szereg całorocznych działań o charakterze edukacyjnym. Jednym z nich jest pismo „PA.RA” - regularnie wydawana gazeta pokazująca „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie w ciągu ostatnich 100 lat. Znajdują się tam artykuły, felietony, wywiady, komiksy, kolaże, archiwalne fotografie. Pismo jest dostępne bezpłatnie w wersji papierowej i online. Jednym z punktów dystrybucji jest Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej. www.teatrnn.pl/para

Wymienione wydarzenia są częścią bogatego programu lubelskich obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.lublin.eu/inspiruje-nas-wolnosc/