W 2019 roku świętujemy jubileusz 450. lat podpisania Unii Lubelskiej.

Dla przypomnienia, 1 lipca 1569 roku w Lublinie została podpisana umowa pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Powstało nowe państwo, które nazwano Rzeczpospolitą Obojga Narodów. W myśl postanowień Unii Lubelskiej, miały być wspólne: monarcha, herb, sejm, waluta, polityka zagraniczna i obronna. Zachowano natomiast odrębność skarbu państwa, urzędów, wojska i sądownictwa. Rzeczpospolita Obojga Narodów istniała ponad dwieście lat i była największym, po Cesarstwie Rosyjskim państwem na Starym Kontynencie. 

W oficjalnym programie obchodów znajdziemy wiele ciekawych imprez, przybliżających historię wydarzenia ważnego nie tylko w dziejach Lublina oraz Polski, ale i całej Europy.

Program: www.lublin.eu/lublin/unia-lubelska/