23-05-24
26-05-24

W 2008 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz Instytut Filologii Polskiej KUL zorganizowały w Lublinie pierwszą edycję Festiwalu. Lublin ze swoją atmosferą i tradycją stanowi wyjątkowe miejsce do rozmów o poezji, spotkań z poetami, ale też do przeprowadzania różnorodnych działań społeczno-artystycznych popularyzujących poezję.

miastopoezji.pl