Judaica

Istniejący od 1829 r. cmentarz żydowski został zdewastowany przez Niemców podczas II wojny światowej. W latach 80. XX wieku cmentarz został uporządkowany ze środków Sary i Manfreda Frenklów. Otoczono go murem a przy wejściu wzniesiono okazały pomnik-mauzoleum z izbą pamięci. Zachował się oryginalny ohel rabina Majera Szapiro (zm. w 1933 r.), którego szczątki zostały ekshumowane i przewiezione do Jerozolimy w 1958 r. ...

Pomnik autorstwa Bogumiła Zagajewskiego i Janusza Tarabuły został wystawiony w 1963 roku w 20. rocznicę likwidacji getta w Lublinie. ...

Wzgórze, na którym usytuowany jest cmentarz, pierwotnie było średniowiecznym grodziskiem. Najwcześniejsza informacja o jego istnieniu pochodzi z końca XV wieku. ...

Przy nieistniejącej obecnie ul. Szerokiej pod numerem 28, na terenie zlikwidowanej przez Niemców dzielnicy żydowskiej, stał dom Jakuba Izaaka Ha-Lewi Horowica (1745-1815) - słynnego cadyka, współtwórcy chasydyzmu w Królestwie Polskim. ...

Zamek Lubelski to jeden z symboli architektonicznych i historycznych Lublina. Uważa się, że na Wzgórzu Zamkowym już w VI wieku naszej ery istniała wczesnośredniowieczna osada, gdyż naturalne walory wzgórza sprzyjały założeniu tu obronnego drewnianego grodu. W XII wieku swoją siedzibę miał tu kasztelan, a w XIII wieku wybudowano istniejącą do dziś wieżę zwaną donżonem. Przełomową datą w dziejach zamku był rok 1341 kiedy nastąpił najazd Tatarów na Lublin. Po tym wydarzeniu król Kazimierz Wielki zdecydował o wystawieniu murowanego zamku w miejscu dotychczasowych dre ...