al. Tysiąclecia 12
20-121 Lublin

tel. 801 464 646
www.kfc.pl