ul. Chemiczna 5
20-329 Lublin

tel. 603 917 737
www.mcdonalds.pl