ul. Krakowskie Przedmieście 52
20-002 Lublin

tel. 694 495 946
www.mcdonalds.pl