Plac Teatralny 1 (Centrum Spotkania Kultur)
20-029 Lublin

tel. 697 770 368
www.zakladowywielokran.pl