ul. Króla Jana III Sobieskiego 1
21-040 Świdnik

tel. 514 283 338
www.fastrental.pl