Świątynia została zbudowana przez kupców greckich zgodnie z przywilejem królewskim z 1786 roku jako cerkiew prawosławna podporządkowana patriarchatowi w Konstantynopolu.

W drugiej połowie XIX w. Cerkiew przejął prawosławny patriarchat moskiewski i od 1922 r. jest kościołem rzymskokatolickim. Zmiany te doprowadziły do likwidacji ortodoksyjnego wnętrza i wyboru obecnego patrona - św. Jozafata, którego wizerunek umieszczono nad ołtarzem głównym. Świątynia urządzona jest w nowoczesnym stylu. Fasada świątyni i elewacje przylegającej dzwonnicy mają stylizowane formy XIX-wiecznej architektury cerkiewnej. Proste wnętrze pozbawione jest cech stylistycznych.