Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. Trójcy Świętej, stojący pomiędzy ulicami: Krakowskie Przedmieście, Ewangelicką i Żołnierzy Niepodległej, jest jedyną tego typu czynną świątynią na Lubelszczyźnie. Klasycystyczny obiekt zbudowano w latach 1785-88 wg proj. F. A. Zylcherta, po uzyskaniu zgody wydanej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wyposażenie kościoła pochodzi z nieistniejącego już zboru w Piaskach koło Lublina (zachowały się jego ruiny). Na uwagę zasługuje jeden z największych w Polsce i Europie zbiór blaszanych epitafiów trumiennych.

Na przykościelnym cmentarzu stoją cenne nagrobki zasłużonych ewangelików, pochodzące z przełomu XVIII i XIX w. Wśród zachowanych nagrobków jest ten należący do Jana Piaskowskiego, fundatora świątyni. Pochówków dokonywano tu do połowy XIX wieku, wtedy to cmentarz ewangelicki założono przy ul. Lipowej.