Znajdujący się na placu Litewskim Pomnik Unii Lubelskiej został wystawiony z inicjatywy Stanisława Staszica w 1826 roku. Upamiętnia jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Lublina, Unię Polsko - Litewską z 1569 roku. Miejsce, w którym stanął pomnik nie jest przypadkowe. To właśnie tutaj obozowała szlachta litewska przybyła na sejm unijny. Wizję pomnika przedstawił Feliks Bentkowski. Paweł Maliński natomiast jest autorem płaskorzeźby przedstawiającej dwie kobiece postacie podające sobie ręce, pomiędzy którymi znajdują się herby Polski i Litwy.

Ciekawostką jest, że nie jest to pierwszy pomnik w tym miejscu upamiętniający Unię Lubelską. Prawdopodobnie jeszcze w 1569 roku, tuż po zaprzysiężeniu Unii, wzniesiono tu pierwszy obelisk przypominający o tym wydarzeniu. Niestety został on jednak zniszczony przy okazji rozbiórki znajdujących się wówczas na Placu Litewskim budynków klasztornych i szpitala zakonu Bonifratrów na początku XIX wieku.

Obiekt uhonorowany Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

znak dziedzictwa europejskiego