Historia szkoły sięga 1866 r., kiedy to założono to Szkołę Niedzielną-Handlową. Eklektyczny budynek projektu Józefa Holewińskiego i Teofila Wiśniewskiego, został wybudowany w latach 1906-1907. Został ufundowany przez znanego z filantropijnej działalności przemysłowca lubelskiego, Augusta Karola Vettera. Była to pierwsza instytucja edukacyjna w Polsce, któa uzyskała zgodę cara na nauczanie w języku polskim. Spośród jej absolwentów wymienić można Jerzego de Tramencourta, ostatniego wojewody lubelskiego przed wojną, i Bolesława Bieruta, prezydenta PRL, którego miastem rodzinnym był Lublin.

Zespół Szkół Ekonomicznych A. i J. Vetterów kontynuuje tradycje szkoły, która istniała tu wcześniej. Wewnątrz znajduje się izba poświęcona tradycji szkoły oraz jej patronom.