Historia dawnego kościoła pw. św. Kazimierza i zespołu klasztornego oo. Reformatów sięga 2. połowy XVII wieku. Na początku XIX wieku reformaci przenieśli się z Lublina do Kazimierza Dolnego a budynki przekazano oo. Bonifratrom. W 1844 roku przemysłowiec Karol Rudolf Vetter zakupił kompleks budynków urządzając w nich destylarnię wódek oraz browar. Po śmierci nestora rodu majątek przypadł jego synom – Augustowi i Juliuszowi Vetterom, którzy z powodzeniem kontynuowali dzieło ojca.

Obecnie zabudowania należą do Browarów Lubelskich S.A. Perła - jednego z największych producentów piwa w Polsce. W podziemiach zabytkowych budynków znajduje się ekspozycja przybliżająca bogatą historię browaru oraz technologię produkcji piwa.