Zabudowania przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego stanowią własność Kurii Metropolitalnej i są siedzibą arcybiskupa lubelskiego.

Znajdujący się naprzeciwko bramy wjazdowej Pałac Biskupi został wybudowany w 2. połowie XVIII wieku dla rodziny Łańcuchowskich. Przebudowa w 1933 roku według projektu Jerzego Siennickiego wzbogaciła go o czterokolumnowy portyk. Sąsiadujący z nim XVII-wieczny Pałac Konsystorski należał do chorążyny lubelskiej – Zofii Suchodolskiej. W latach 1817-1822 w pałacach działała loża masońska „Wolność odzyskana”, następnie znajdowało się w nich biuro pocztowe oraz sąd kryminalny. Swoją obecną funkcję pełnią od przebudowy w 1852 roku. Na dziedzińcu stoi pomnik Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, który w latach 1946-1948 był biskupem lubelskim.