Klasztor oraz kościół pw. Najświętszego Serca i Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny został wzniesiony dla sióstr wizytek w 1725 roku. Drewniany zespół kościelno-klasztorny spłonął jednak w 1732 r.. W połowie XVIII wieku został odbudowany jako murowany. Do klasztoru dobudowano też tzw. lamus w stylu barokowym, w którym przez wiele lat mieściła się kaplica. Na placu przed wejściem do budynku znajduje się barokowa kapliczka Chrystusa Frasobliwego.

Na początku XIX wieku budynki przeznaczono na cele wojskowe, a następnie przebudowano na cerkiew. Prawosławny charakter budowli zatarto po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Usunięto kopuły, wieżę, dekorację architektoniczną fasady oraz wyposażenie. Funkcje sakralne nie zostały przywrócone.

W 2013 roku zakończył się generalny remont, którego celem było zaadaptowanie budynków wraz z przylegającym placem oraz parkiem, na wielofunkcyjny ośrodek kultury. Nie zachowało się oryginalne wyposażenie klasztoru, kościoła, czy cerkwi, jednak podczas renowacji obiektu dokonano drobnych odkryć, między innymi natknięto się na kilka fresków i polichromii.

Dziś Centrum Kultury to jedna z najważniejszych instytucji kulturalno-edukacyjnych w Lublinie, organizator wielu wydarzeń, m.in. koncertów, spektakli, spotkań, warsztatów dla dzieci i młodzieży. Jest wydawcą Lubelskiego Informatora Kulturalnego "ZOOM", prezentującego najważniejsze wydarzenia kulturalne i rozrywkowe w mieście na każdy miesiąc. Na terenie obiektu działają m.in. Czytelnia Dramatu, Galeria Biała, Kinoteatr Projekt, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie "Rewiry".