Szlak Znanych Lublinian

Dawna Szkoła Wojewódzka Lubelska przy ul. Narutowicza 12 (obecnie siedziba Instytutu Pedagogiki UMCS) wzniesiona została w latach 1857-59 staraniem dyrektora placówki - Józefa Skłodowskiego (1804-82), cenionego pedagoga i patrioty, dziadka Marii Skłodowskiej-Curie, późniejszej noblistki i patronki uniwersytetu w Lublinie (patrz: przystanek 19). ...

Kazimiera Wołowska urodziła się w 1879 r., w domu przy ul. Krakowskie Przedmieście 62. W wieku 21 lat dołączyła do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Została rozstrzelana przez gestapo w 1942 r. w Słonimie za działalność patriotyczną i charytatywną - organizowała tajne nauczanie i ukrywała Żydów. W 1999 r. została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II. Obraz z podobizną Kazimiery Wołowskiej, autorstwa Zbigniewa Kotyłły, znajduje się w lubelskiej Archikatedrze, zaś tablica pamiątkowa wmurowana jest w boczną ścianę jej rodz ...

Kamienica znana jako "Kamienica Muzyków" zawdzięcza swoją nazwę dekorajcji sgrafittowej o tematyce muzycznej. Zdobienia te wykonał w 1954 roku Stanisław Szczepański. Na fasadzie budynku znajduje się wizerunek Jana z Lublina, twórcy XVI-wiecznej tabulatury organowej – jednego z najcenniejszych zabytków muzyki polskiej i europejskiej, gromadzącego kompozycje pochodzenia polskiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego. ...

W tej kamienicy 14 sierpnia 1877 roku przyszedł na świat Aleksander Zelwerowicz – wybitny aktor, reżyser, pedagog, dyrektor teatrów w Łodzi, Warszawie i Wilnie. Za pomoc żydom podczas II Wojny Światowej otrzymał tytuł „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata", przyznawany przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie. W 1946 został odznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą orderu odrodzenia Polski. Zmarł w 1955 roku w warszawie, gdzie został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. ...

W kamienicy Rynek 17, w domu rodzinnym przyszedł na świat Henryk Wieniawski (1838-1880), genialny kompozytor i skrzypek-wirtuoz, a także jego bracia, Julian (pisarz) i Józef (pianista i kompozytor). Obecnie w budynku mieści się siedziba Towarzystwo Muzycznego im. H. Wieniawskiego. ...

Pomnik na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, poświęcony jest dwóm wielkim Polakom, których działalność naukowo-dydaktyczna (a także duszpasterska) związana była z Lublinem i KUL. Ks. Stefan Wyszyński, mieszkając na stancji w Lublinie w latach 1925-29 (patrz: przystanek 5) studiował na KUL i tu uzyskał stopień doktorski. Będąc biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej w latach 1946-48, pełnił jednocześnie obowiązki kanclerza uczelni. Ks. kardynał Karol Wojtyła, doktor nauk a później profesor, wykładał w Katedrze Etyki od 1954 r. (aż do wyboru na ...

Wincenty Ferreriusz Pol (1807-1872) urodził się w kamienicy przy ul. Grodzkiej 7 na Starym Mieście w Lublinie. Był wibitnym polskim patriotą, uczestnikiem powstania listopadowego odznaczonym Orderem Virtuti Militari. Jako poeta wydał m. in. zbioru wierszy "Pieśń o ziemi naszej" (1843 r.). Był także profesorem pierwszej na ziemiach polskich katedry geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prekursorem krajoznawstwa w Polsce i wielkim miłośnikiem ziemi ojczystej (zwłaszcza polskich gór od Tatr po Karpaty Wschodnie). ...

Muzeum mieści się w kamienicy będącej uprzednio własnością zasłużonego dla Lublina Sergiusza Jana Riabinina (1872-1942), historyka, archiwisty, autora cennych prac z dziejów miasta. Placówka upamiętnia i popularyzuje życie i twórczość znanych lubelskich pisarzy i poetów: Józefa Czechowicza, Konrada Bielskiego, Józefa Łobodowskiego, Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, Antoniego Madeja i wielu innych. Najwybitniejszym z nich był Józef Czechowicz (1903-39), uważany za jednego z największych polskich poetów XX w. W jego wierszach, jak np. w "Poemacie o mieście Lublinie", zaw ...

Plac Mieczysława Alberta Krąpca zlokalizowany jest między ul. Radziwiłłowską a hotelem „Europa”, przed budynkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (dawny pałac Czartoryskich). ...

Pomnik stojący przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, autorstwa Janusza Pastwy, poświęcony jest Henrykowi Wieniawskiemu, urodzonemu w Lublinie przy ul. Rynek 17 (patrz: przystanek 7) kompozytorowi i wirtuozowi skrzypiec, którego sława rozpowszechniła się na całym kontynencie europejskim oraz w Stanach Zjednoczonych. ...