Przy ul. Narutowicza, obok kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, autorstwa Franciszka Strynkiewicza, postawiony pierwotnie w 1931 r. przed Trybunałem Koronnym na Starym Mieście, na 400-lecie urodzin twórcy.

Wybitny poeta polski (1530-84) gościł często w Lublinie, szczególnie jako dworzanin wojewody lubelskiego Jana Firleja, zaś będąc sekretarzem królewskim obserwował hołd lenny, złożony w Lublinie 19 lipca 1569 r. królowi Zygmuntowi Augustowi przez pruskiego księcia Albrechta Hohenzollerna. Kochanowski wniósł duży wkład w przygotowanie sejmu w Lublinie, podczas którego została zawarta Unia Polsko-Litewska. Wydarzenia te opiewał w swoich poematach. Z tych m. in. powodów hitlerowcy polecili zniszczyć pomnik, który na szczęście ukryli polscy patrioci: inż. H. Zamorowski z Urzędu Miasta i kamieniarz S. Lis. W 1951 roku wydobyty z ukrycia obelisk ustawiono na obecnym miejscu.