Józef Czechowicz (1903-1939) był nie tylko znakomitym poetą i prozaikiem, niezrównanym piewcą Lublina oraz podlubelskiej sielankowej wsi i prowincji, pedagogiem, działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego, redaktorem pism dla dzieci: Płomyczek i Płomyk, współzałożycielem Kuriera Lubelskiego, ale też żołnierzem i uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej.

Przy placu jego imienia przylegającym do Krakowskiego Przedmieścia, vis a vis Placu Litewskiego, wznosi się granitowy monument autorstwa Tadeusza Skwarczyńskiego. Wykonany został w 30. rocznicę śmierci poety, który zginął tu 9 września 1939 roku podczas bombardowania miasta. Muzeum poświęcone tej postaci znajduje się przy ul. Złotej (patrz: przystanek 6).