Na Podzamczu, przy nieistniejącej obecnie ul. Szerokiej 28, na terenie zlikwidowanej przez hitlerowców dzielnicy żydowskiej, stał dom Jakuba Izaaka Horowica-Szternfelda (1745-1815). Ze względu na dar jasnowidzenia i przepowiadania przyszłości nazywano go Widzącym z Lublina (haHozeh miLublin). Był on religijnym reformatorem żydowskim i współtwórcą chasydyzmu w Królestwie Polskim. Do jego domu i bożnicy pielgrzymowały ogromne rzesze wiernych, przyciągane wielkim autorytetem cadyka, co przysparzało popularności również Lublinowi. Dzisiaj jego grób, znajdujący się na starym kirkucie, odwiedzają Żydzi z całego świata.