Udogodnienia

Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej Wieloma udogodnieniami dysponuje informacja turystyczna w Lublinie. Dostęp do budynku ułatwia wystawiany podjazd, który pozwala pokonać niski schodek. Przy drzwiach jest także zamontowany dzwonek, którym w razie potrzeby można przywołać pracownika ośrodka. Dla osób niewidomych oraz słabo widzących dostępna jest tablica tyflograficzna przedstawiająca plan Starego Miasta i podstawową informację turystyczną tego obszaru. LOITiK oferuje także wydawnictwa tyflograficzne na temat Lublina i województwa, zawierające plany mi ...