Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej

Jest jedną z najciekawszych kamienic Starego Miasta. Na fragmencie renesansowego portalu widnieje gmerk Zadora, herbu właścicieli kamienicy Lubomelskich, pochodzący z 1540 roku. W 1996 roku odkryto w niej cenne polichromie, które przedstawiają widok średniowiecznego miasta. W piwnicach, gdzie dawniej mieściła się winiarnia, zachowały się renesansowe malowidła o tematyce świeckiej, będące pochwałą "życia uciesznego", ozdobione sentencjami w języku łacińskim i niemieckim. ...

Jednym z najważniejszych zabytków Lublina jest kościół i klasztor oo. Dominikanów. Zakon przybył do Lublina w latach trzydziestych XIII wieku. W 1342 roku, po najeździe Tatarów, z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego, w miejscu starego, drewnianego, został wybudowany ceglany, gotycki, jednonawowy kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika. ...

Kościół i klasztor wzniesiono dla zakonu bernardynów z fundacji mieszczan w latach 1473–1495. Przebudowa, wykonana według projektu muratorów Rudolfa Negroniego i Jakuba Balina w 1. połowie XVII w., wywarła decydujący wpływ na kształtowanie się renesansu lubelskiego. Świątynia stała się wzorcem powielanym w kolejnych realizacjach na terenie miasta i regionu. ...

Kościół wzniesiono w latach 1412–1426 dla zakonu brygidek jako wotum dziękczynne króla Władysława Jagiełły za zwycięstwo pod Grunwaldem, przepowiedziane przez świętą Brygidę. Według tradycji, kościół wybudowali wzięci do niewoli podczas bitwy Krzyżacy. Po zakończeniu budowy, król zwrócił im wolność. Krzyżacy nie wrócili jednak w swoje strony, porzucili szaty zakonne i założyli osadę nieopodal Lublina. Wieś do dzisiaj nosi nazwę Niemce. ...

Nazwa placu pochodzi od pierwszego, zbudowanego w murach miasta kościoła parafialnego pw. św. Michała. Według legendy w XIII wieku wzniósł go Leszek Czarny w podzięce za zwycięstwo nad Jaćwingami. W 1569 roku w świątyni odprawiano nabożeństwa w intencji Unii Lubelskiej. W 1856 roku władze carskie postanowiły rozebrać kościół, uzasadniając swoją decyzję złym stanem technicznym obiektu. Obecnie na placu możemy oglądać obrys fundamentów kościoła oraz odlew w brązie makiety fary. Kamienica w południowo-wschodniej części placu to dawna mansjonaria. ...

Znajdujący się na placu Litewskim Pomnik Unii Lubelskiej został wystawiony z inicjatywy Stanisława Staszica w 1826 roku. Upamiętnia jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Lublina, Unię Polsko - Litewską z 1569 roku. Miejsce, w którym stanął pomnik nie jest przypadkowe. To właśnie tutaj obozowała szlachta litewska przybyła na sejm unijny. Wizję pomnika przedstawił Feliks Bentkowski. Paweł Maliński natomiast jest autorem płaskorzeźby przedstawiającej dwie postacie podające sobie ręce, pomiędzy którymi znajdują się herby Polski i Litwy. ...

Zamek Lubelski to jeden z symboli architektonicznych i historycznych Lublina. Uważa się, że na Wzgórzu Zamkowym już w VI wieku naszej ery istniała wczesnośredniowieczna osada, gdyż naturalne walory wzgórza sprzyjały założeniu tu obronnego drewnianego grodu. W XII wieku swoją siedzibę miał tu kasztelan, a w XIII wieku wybudowano istniejącą do dziś wieżę zwaną donżonem. Przełomową datą w dziejach zamku był rok 1341 kiedy nastąpił najazd Tatarów na Lublin. Po tym wydarzeniu król Kazimierz Wielki zdecydował o wystawieniu murowanego zamku w miejscu dotychczasowych dre ...