Szlak Wielokulturowy

Zamek Lubelski to jeden z symboli architektonicznych i historycznych Lublina. Uważa się, że na Wzgórzu Zamkowym już w VI wieku naszej ery istniała wczesnośredniowieczna osada, gdyż naturalne walory wzgórza sprzyjały założeniu tu obronnego drewnianego grodu. W XII wieku swoją siedzibę miał tu kasztelan, a w XIII wieku wybudowano istniejącą do dziś wieżę zwaną donżonem. Przełomową datą w dziejach zamku był rok 1341 kiedy nastąpił najazd Tatarów na Lublin. Po tym wydarzeniu król Kazimierz Wielki zdecydował o wystawieniu murowanego zamku w miejscu dotychczasowych dre ...

Nekropolia przy ul. Lipowej w Lublinie należy do najstarszych i najcenniejszych w Polsce. Składa się z czterech części: rzymskokatolickiej z 1794 roku, ewangelickiej z lat 30. XIX wieku, prawosławnej z 1840 roku oraz wojskowo-komunalnej z 1915 roku. ...

Historia szkoły sięga 1866 r., kiedy to założono to Szkołę Niedzielną-Handlową. Eklektyczny budynek projektu Józefa Holewińskiego i Teofila Wiśniewskiego, został wybudowany w latach 1906-1907. Został ufundowany przez znanego z filantropijnej działalności przemysłowca lubelskiego, Augusta Karola Vettera. Była to pierwsza instytucja edukacyjna w Polsce, któa uzyskała zgodę cara na nauczanie w języku polskim. Spośród jej absolwentów wymienić można Jerzego de Tramencourta, ostatniego wojewody lubelskiego przed wojną, i Bolesława Bieruta, prezydenta PRL, którego miastem ...