Szlak Wielokulturowy

W przeszłości Brama Grodzka była jedną z dwóch głównych bram ulokowanych w dawnych murach obronnych. Pierwotnie gotycka - czworokątna, z przedbramiem, przykryta hełmem. W drugiej połowie XVIII wieku przebudowana w stylu klasycystycznym według projektu Dominika Merliniego. Wtedy też straciła funkcje obronne. Data MDCCLXXXV oraz monogram SAR (Stanislaus Augustus Rex - król Stanisław August) umieszczone od strony Starego Miasta, przypominają o tej zmianie. ...

Świątynia wybudowana w latach 1607-1633 przy ulicy Ruskiej, pomiędzy wzgózem Czwartek i wzgórzem Staromiejskim, jest ważnym przykładem wielowyznaniowości Lublina. W 1638 r. król Włądysław IV poddał cerkiew władzy chełmskiego biskupa Metodego Terleckiego, który osadził w niej bazylianów, zwolenników Unii Brzeskiej. Od 1875 roku cerkiew należy ponownie do wyznawców prawosławia, pełniąc obecnie funkcję katedry Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, której Lublin jest siedzibą. ...

Świątynia została zbudowana przez kupców greckich zgodnie z przywilejem królewskim z 1786 roku jako cerkiew prawosławna podporządkowana patriarchatowi w Konstantynopolu. ...

Największa synagoga w Lublinie stała u podnóża Wzgórza Zamkowego, od strony północnej, w miejscu gdzie obecnie przebiega aleja Tysiąclecia. Synagogę Maharszala, zwaną też Wielką, zaczęto budować w 1567 roku. Została nazwana na cześć rabina Szlomo Lurii, który nosił przydomek Maharszal-Szul. Niedługo później została do niej dobudowana kolejna, mniejsza synagoga (zwana synagogą Maharama) oraz bożnica Szywe Kryjem. W sumie mogło się tu modlić jednocześnie około 3 tysięcy Żydów. ...

Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. Trójcy Świętej, stojący pomiędzy ulicami: Krakowskie Przedmieście, Ewangelicką i Żołnierzy Niepodległej, jest jedyną tego typu czynną świątynią na Lubelszczyźnie. Klasycystyczny obiekt zbudowano w latach 1785-88 wg proj. F. A. Zylcherta, po uzyskaniu zgody wydanej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wyposażenie kościoła pochodzi z nieistniejącego już zboru w Piaskach koło Lublina (zachowały się jego ruiny). Na uwagę zasługuje jeden z największych w Polsce i Europie zbiór blaszanych epitafiów trumienn ...

Pierwotnie w miejscu seminarium znajdował się dwór należący do ariańskiej rodziny Lubienieckich oraz sąsiadująca z nim kaplica. Na początku XVII wieku teren nabył wicewojewoda lubelski Bernard Suchorabski, który w miejscu poprzednich zabudowań wzniósł późnorenesansowy pałac. W 1700 roku posiadłość zakupiło zgromadzenie misjonarzy św. Wincentego à Paulo, przybyłych do Lublina w celu kształcenia duchowieństwa. W latach 1719–1730 obok pałacu wzniesiono barokowy kościół pw. Przemienienia Pańskiego. Nad wystrojem jego wnętrza pracowali wysokiej klasy artyści: Elia ...

Pałac należał niegdyś do znakomitych szlacheckich rodów. W XVI wieku w tym miejscu znajdował się renesansowy dwór rodziny Firlejów. W jego sąsiedztwie obozowała szlachta litewska podczas Sejmu Unijnego w 1569 r.  ...

Znajdujący się na placu Litewskim Pomnik Unii Lubelskiej został wystawiony z inicjatywy Stanisława Staszica w 1826 roku. Upamiętnia jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Lublina, Unię Polsko - Litewską z 1569 roku. Miejsce, w którym stanął pomnik nie jest przypadkowe. To właśnie tutaj obozowała szlachta litewska przybyła na sejm unijny. Wizję pomnika przedstawił Feliks Bentkowski. Paweł Maliński natomiast jest autorem płaskorzeźby przedstawiającej dwie kobiece postacie podające sobie ręce, pomiędzy którymi znajdują się herby Polski i Litwy. ...

Położony centralnie lubelski Rynek Starego Miasta ma kształt nieregularnego czworoboku. Jego usytuowanie uwarunkowane było zabudową sprzed lokacji miasta oraz ukształtowaniem wzgórza. Został oficjalnie wytyczony ponad 700 lat temu, po tym jak Lublin otrzymał prawa miejskie (15 sierpnia 1317 r.). ...

Wzgórze Czwartek określane jest jako najstarsze miejsce osadnicze Lublina, datowane na VI/VII wiek. W X wieku znajdującej się tu osadzie o charakterze handlowym patronował św. Mikołaj, opiekun kupców wspólny dla zachodniego i wschodniego Kościoła. ...