Szlak Zabytków Architektury

Okazała Archikatedra Lubelska to obowiązkowy punkt zwiedzania Lublina. Jest to dawny kościół jezuicki, wybudowany w latach 1586-1604, według projektu włoskich architektów Jana Marii Bernardoniego i Józefa Bricciego, w stylu barokowym. Kościół wzorowany był na rzymskiej świątyni jezuickiej Il Gesu. W 1604 roku kościół został konsekrowany przez biskupa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego i otrzymał wezwanie Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty. Wraz z kościołem, jezuici wybudowali kolegium, których budynki niegdyś otaczały dzisiejszy plac Katedralny. Po po ...

Brama Krakowska jest jednym z architektonicznych symboli Lublina. Jest skierowana w stronę historycznego traktu, który prowadził do ówczesnej stolicy państwa – Krakowa, stąd jej nazwa. ...

Klasztor oraz kościół pw. Najświętszego Serca i Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny został wzniesiony dla sióstr wizytek w 1725 roku. Drewniany zespół kościelno-klasztorny spłonął jednak w 1732 r.. W połowie XVIII wieku został odbudowany jako murowany. Do klasztoru dobudowano też tzw. lamus w stylu barokowym, w którym przez wiele lat mieściła się kaplica. Na placu przed wejściem do budynku znajduje się barokowa kapliczka Chrystusa Frasobliwego. ...

Dawny gmach Kasy Przemysłowców Lubelskich, przy ul. Krakowskie Przedmieście 56, obecnie IBB Grand Hotel Lublinianka, wzniesiono z inicjatywy lubelskich przedsiębiorców. Budynek powstał w rekordowym czasie 17 miesięcy według projektu Gustawa Landau Gutentegera. Został oddany do użytku w 1900 r. ...

Historia dawnego kościoła pw. św. Kazimierza i zespołu klasztornego oo. Reformatów sięga 2. połowy XVII wieku. Na początku XIX wieku reformaci przenieśli się z Lublina do Kazimierza Dolnego a budynki przekazano oo. Bonifratrom. W 1844 roku przemysłowiec Karol Rudolf Vetter zakupił kompleks budynków urządzając w nich destylarnię wódek oraz browar. Po śmierci nestora rodu majątek przypadł jego synom – Augustowi i Juliuszowi Vetterom, którzy z powodzeniem kontynuowali dzieło ojca. ...

Gmach hotelu wzniesiono w latach 1865-1867 w miejscu ogrodów należących dawniej do Książąt Czartoryskich. Projektantem był budowniczy gubernialny Ludwik Szamota, który wzorował się na Hotelu Europejskim w Warszawie. ...

Kapucyni przybyli do Lublina w 1721 r. W latach 1726-33, z fundacji Pawła Sanguszki, pochowanego później w podziemiach świątyni, oraz jego żony Anny z Lubomirskich, zbudowano dla nich kościół i klasztor. Autorem projektu był Karol Bay. Forma zewnętrzna i wystrój obu budowli miały podkreślać surową regułę, według której żyli zakonnicy. Fasada jest skromna i harmonijna, udekorowana pilastrami, spływami wolutowymi oraz figurami św. Piotra i Pawła. W centralnym miejscu szczytu znajduje się oko opatrzności. ...

Pierwotnie w miejscu seminarium znajdował się dwór należący do ariańskiej rodziny Lubienieckich oraz sąsiadująca z nim kaplica. Na początku XVII wieku teren nabył wicewojewoda lubelski Bernard Suchorabski, który w miejscu poprzednich zabudowań wzniósł późnorenesansowy pałac. W 1700 roku posiadłość zakupiło zgromadzenie misjonarzy św. Wincentego a Paulo, przybyłych do Lublina w celu kształcenia duchowieństwa. W latach 1719–1730 obok pałacu wzniesiono barokowy kościół pw. Przemienienia Pańskiego. Nad wystrojem jego wnętrza pracowali wysokiej klasy artyści: Elias ...

Jednym z najważniejszych zabytków Lublina jest kościół i klasztor oo. Dominikanów. Zakon przybył do Lublina w latach trzydziestych XIII wieku. W 1342 roku, po najeździe Tatarów, z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego, w miejscu starego, drewnianego, został wybudowany ceglany, gotycki, jednonawowy kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika. ...

Kościół i klasztor wzniesiono dla zakonu bernardynów z fundacji mieszczan w latach 1473–1495. Przebudowa, wykonana według projektu muratorów Rudolfa Negroniego i Jakuba Balina w 1. połowie XVII w., wywarła decydujący wpływ na kształtowanie się renesansu lubelskiego. Świątynia stała się wzorcem powielanym w kolejnych realizacjach na terenie miasta i regionu. ...